ΣΕΤ ΚΑΠΙΣΤΡΙ ΓΟΥΝΙΝΟ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ – FOR 0008

30.00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σετ κα­πί­στρι γού­νι­νο με σκοι­νί

Ιμά­ντι­νο κα­πί­στρι με εσω­τε­ρι­κή γού­νι­νη επέν­δυ­ση στο επιρ­ρί­νιο, πάνω από τα αυ­τιά και στις πα­ρειές. Καπί­στρι με εξαι­ρε­τι­κή εμ­φά­νι­ση και εφαρ­μο­γή που προ­στα­τεύ­ει το τρί­χω­μα του αλό­γου σας . Συνο­δεύ­ε­ται από πολύ αν­θε­κτι­κό σκοι­νί ίδιου χρώ­μα­τος.

Μέγε­θος: Cob, Full

Προσθήκη στα αγαπημένα μου
Προσθήκη στα αγαπημένα μου