Υπόσαγμα west με γούνα εσωτερικά – UMBRIA

Κωδικός προϊόντος: 4610

35,00 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κωδικός ΥΠΟ-0064

Υπό­σαγ­μα west Umbria, με εσω­τε­ρι­κή γού­να, σε ιν­διά­νι­κο σχέ­διο, με δερ­μά­τι­νες ενι­σχύ­σεις.

Δια­τί­θε­ται σε διά­φο­ρα χρώ­μα­τα

20 Άτομα βλέπουν αυτό το προϊόν τώρα!